Cột chắn inox
Mang thng tin s?n ph?m t?i ngu?i tiu dng

31 Sản phẩm

mỗi trang

Lưới  Danh sách 

Định hướng giảm xuống
 1. Thùng rác đá hoa cương giá rẻ tại Hà Nội

  Thùng rác đá hoa cương giá rẻ tại Hà Nội

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Thùng rác làm bằng chất liệu inox mạ vàng


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 2. Thùng đựng rác đá có gạt tàn thuốc

  Thùng đựng rác đá có gạt tàn thuốc

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: (L)340mm x (W)340mm x (H)710mm


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 3. Thùng rác inox vàng đá đỏ

  Thùng rác inox vàng đá đỏ

  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Kích thước: (L)290 x (W)290 x (H)650 mm


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc đá: Màu đỏ vân trắng, vàng


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 4. Thùng rác đá hoa cương khách sạn đá đỏ

  Thùng rác đá hoa cương khách sạn đá đỏ

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 5. Thùng đựng rác bằng đá hoa cương có gạt tàn

  Thùng đựng rác bằng đá hoa cương có gạt tàn

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Thùng đựng rác bên trong bằng tôn hoa


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 6. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương 


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ 


  - Size: (L)310mm x(W)260mm x (H)650mm 


  - Bảo hành: 12 tháng 

  Giá liên hệ

 7. Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn thuốc lá

  Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn thuốc lá

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá ốp vỏ ốc


  - Màu sắc: Inox vàng


  - Size:  (L)310mm x(W)310mm x (H)660mm 


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 8. Thùng rác đá hoa cương cao cấp

  Thùng rác đá hoa cương cao cấp

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương đen 


  - Màu sắc: Vàng, đen 


  - Size: (L)310mm x (W)310mm x (H)660mm


  - Bảo hành :12 tháng

  Giá liên hệ

 9. Thùng rác gỗ ốp đá hoa cương có khay thủy tinh

  Thùng rác gỗ ốp đá hoa cương có khay thủy tinh

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Gỗ công nghiệp, khay thủy tinh và đá hoa cương.


  - Màu sắc: Gỗ nâu, đá đen hoặc đỏ.


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 10. Thùng rác đá hoa cương khách sạn

  Thùng rác đá hoa cương khách sạn

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox hoặc inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox trắng hoặc vàng, đá đen hoặc đá đỏ


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 11. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc lá

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ


  - Thùng đựng rác bên trong bằng tôn hoa


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 12. Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn

  Thùng rác đá hoa cương có khay gạt tàn

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  - Thùng rác hình vuông, kiểu dáng chắc chắn

  Giá liên hệ

 13. Thùng rác hóa cương tại TPHCM

  Thùng rác hóa cương tại TPHCM

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 14. Thùng rác đá hoa cương hai ngăn

  Thùng rác đá hoa cương hai ngăn

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đá đỏ


  - Size: : (L)290mm x(W)260mmx (H)650mm 


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 15. Thùng rác đá hoa cương hình thang có gạt tàn

  Thùng rác đá hoa cương hình thang có gạt tàn

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: (L)340mm  x (W)340mm  x (H)710mm 


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 16. Thùng rác đá

  Thùng rác đá

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 17. Thùng rác đá hoa cương khách sạn đá đen

  Thùng rác đá hoa cương khách sạn đá đen

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 18. Thùng đựng rác đá hoa cương hình lục giác

  Thùng đựng rác đá hoa cương hình lục giác

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: (L)400mm x (W)280mm x (H)670mm 


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 19. Thùng đựng rác đá hoa cương cao cấp

  Thùng đựng rác đá hoa cương cao cấp

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương 


  - Thùng rác bằng chất liệu inox mạ vàng có gạt tàn thuốc bên trên 


  - Bảo hành: 12 tháng 

  Giá liên hệ

 20. Thùng rác đá hoa cương giá rẻ

  Thùng rác đá hoa cương giá rẻ

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox hoặc inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox trắng hoặc vàng, đá đen hoặc đá đỏ


  - Size:  (L)290mm x(W29 x (H)650mm 


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 21. Thùng đựng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc

  Thùng đựng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  - Size: (L)320mm x(W)270mm x (H)650mm


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 22. Thùng rác inox vàng đá đen

  Thùng rác inox vàng đá đen

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Kích thước: (L)290 x (W)290 x (H)650 mm


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc đá: Màu đen vân trắng


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 23. Thùng rác đá hoa cương hình vuông

  Thùng rác đá hoa cương hình vuông

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương 


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ 


  - Bảo hành: 12 tháng 

  Giá liên hệ

 24. Thùng rác inox tấm ốp bằng sỏi

  Thùng rác inox tấm ốp bằng sỏi

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và sỏi


  - Màu sắc: Màu vàng


  - Thùng rác có gạt tàn thuốc


  - Thùng đựng rác bên trong bằng tôn hoa


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 25. Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc A28B

  Thùng rác đá hoa cương có gạt tàn thuốc A28B

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  - Size: (L)290mm x(W)290mm x (H)650mm


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 26. Thùng rác đá hoa cương có cửa bỏ rác bên hông nhập khẩu

  Thùng rác đá hoa cương nhập khẩu

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đen hoặc đỏ


  - Size: (L)315mm x(W)250mm x (H)650mm 

  Giá liên hệ

 27. Thùng rác đá hoa cương nắp đậy khay gạt tàn

  Thùng rác đá hoa cương nắp đậy khay gạt tàn

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Thùng rác làm bằng chất liệu inox mạ vàng


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 28. Thùng rác đá hoa cương vành nắp và đế rộng

  Thùng rác đá hoa cương vành nắp và đế rộng

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Phía trên nắp là gạt tàn thuốc lá.


  - Cửa bỏ rác phía trước thuận tiện cho việc xả rác và tránh việc lộ rác ra ngoài.


  - Thùng đựng rác bên trong bằng tôn hoa


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 29. thùng rác inox đá hoa cương màu đen

  Thùng rác inox đá hoa cương màu đen

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Bảo hành: 12 tháng


  - Chất liệu: Inox và đá hoa cương đen


  - Size: (L)300mm x (W)300mm x (H)650mm

  Giá liên hệ

 30. Thùng rác inox đá hoa cương

  Thùng rác inox đá hoa cương

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Nhãn hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng và đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ hoặc đen


  - Size: : (L)310mm x(W)310mm x (H)660mm 


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

 31. Thùng rác đá hoa cương đá đỏ

  Thùng rác đá hoa cương đá đỏ

  - Xuất xứ: Hàng nhập khẩu


  - Thương hiệu: Paloca


  - Chất liệu: Inox mạ vàng, đá hoa cương


  - Màu sắc: Inox vàng, đá đỏ


  - Size: (L)300mm x(W)300mm x (H)685mm 


  - Bảo hành: 12 tháng

  Giá liên hệ

31 Sản phẩm

mỗi trang

Lưới  Danh sách 

Định hướng giảm xuống
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH
Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 04 3627 5955 - Fax: 04 3627 5956
Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 0102619430
CHI NHÁNH PHÍA NAM
Địa chỉ: 165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Tel: 08 6660 8904 - Fax: 08 3559 2001